This page is also available in: Dansk

Here is an instruction on how to create an account on www.lægevejen.dk to book an appointment at LilleLiv and if you have a danish CPR-number.
If you do not have a danish CPR-number then you have to contact us by mail kontakt@lilleliv.dk to book an appointment, or if you have any questions for us.

By typing in your CPR-number in www.lægevejen.dk it is secured.

 • Open www.lægevejen.dk
 • Click on “Log ind med nem-id”, then you will enter www.sundhed.dk where you have to log in. Afterwards, click on “Åbner løsningen ikke automatisk i et nyt vindue? Så klik her for at komme til løsningen” And you will return back to lægevejen.
 • Type in what you are asked for, for example, mail and phone number.
 • Click “Klinikvalg” on top of the right side of the page and click “vælg klinik”.
 • Choose Speciale: Gynækologi/Obstetrik.
 • Click on Region-Hovedstaden on the map of Denmark.
 • Choose “klinik”: and click “Tri Huu Nguyen”.
 • Click “Tilmeld Klinik” and press “Bekræft” to confirm.
 • Now that you are signed up at our clinic you can book an appointment.
 • Click on “behandler” and then choose “LilleLiv København (1, 2 or 3) or LilleLiv Hvidovre 1 or 2
 • You choose the “behandler” wherever there is an available appointment in the department that suits you the best.
 • Choose “Konsultationstype”
 • Choose “dato”
 • IMPORTANT: The arrow of the mouse will place itself precisely on the date and afterwards double click.
 • Click on one of the available appointments that suit you the best.
 • Click on “Bestil tid”
 • Click on “Bekræft tidsbestilling” and write under “angående”: “f.eks. kønsscanning”
 • Click “Bekræft tiden”

All personal data on the website are encrypted and protected according to the law of Privacy Regulation.

Særligt om COVID-19 (Coronavirus)
OPDATERING 09-06-2020 Vi følger myndighedernes anbefaling vedr. coronavirus.
Fra den 9-6-2020 har vi ingen begrænsning på antallet af pårørende. Vi opfordrer alle til at tænke sig godt om, når man inviterer pårørende med til scanning.
Forsat hold god afstand og sprit hænder af, før og efter scanningen.
Børn der har svært ved at sidde stille, frarådes at komme med for at mindske risiko for virus spredning. Pårørende som er i risikogruppe for infektion, bør ikke inviteres til scanning.
Vi har forsat åbning for drop in scanning. Der kan forekomme længere ventetid, hvorfor vi opfordrer vores patienter til at ringe til os inden I kommer som drop in, så vi bedre kan planlægge det og undgå unødvendig ventetid. Ved fyldt venteværelse kan det blive nødvendigt, at man venter udenfor klinikken. Der kan forekomme lidt ventetid da der skal bruges ekstra tid til rengøring af lokalerne.
COVID-19 information
UPDATE 09-06-2020 We follow the authorities' recommendations regarding coronavirus.
From 9-6-2020 we have no limit on how many persons you bring to the scann, but be careful when inviting relatives to scan.
Please desinfect hands before and after scanning.
Children who have difficulty sitting still are advised not to come, to reduce the risk of virus spread. Relatives who are at risk of infection should not be invited to scan.
We are open for drop in scanning. There may be longer waiting times, which is why we urge our patients to call us before coming in as a drop in, so we can better plan it and avoid unnecessary waiting. If the waiting room are full, it may be necessary to wait outside the clinic. There may be some waiting time as extra time is needed to clean the premises.
Opening hours

Openingshours in Lyngby and København
Weekdays from 9-17 (Lunch between 13-13.30)
Drop-in between 9-16.30 (Lunch between 13-13.30)

Holidays
The Clinic in Hvidovre are closed in the weeks 27, 30 and 31.
Calculate term

Base the pregnancy calendar on your date of term

Base the pregnancy calendar on your last menstruations first day